1969 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 61,08
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
377916
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
230815
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
220511
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
124,138
%56
7 - LİSTE
% 28
62,144
%28
3 - LİSTE
% 5
12,141
%5
0
% 2
4,911
%2
0
% 2
4,686
%2
0
% 1
4,238
%1
0
% 1
3,483
%1
0
% 1
2,907
%1
0
% 0
1,863
%0
0


1969 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri