1969 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 62,63
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
100783
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
63125
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60308
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
30,104
%49
2 - LİSTE
% 26
15,714
%26
1 - LİSTE
% 10
6,318
%10
0
% 10
6,044
%10
0
% 1
1,107
%1
0
% 1
1,021
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri