1969 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,58
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
233253
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
150629
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
143723
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
87,351
%60
5 - LİSTE
% 24
35,734
%24
2 - LİSTE
% 5
8,386
%5
0
% 3
5,034
%3
0
% 2
3,840
%2
0
% 1
2,134
%1
0
% 0
1,237
%0
0
% 0
7
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri