1969 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 63,58
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
24
Toplam Seçmen Sayısı :
793026
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
504236
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
482111
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
205,831
%42
11 - LİSTE
% 34
165,506
%34
9 - LİSTE
% 7
36,841
%7
2 - LİSTE
% 4
21,082
%4
1 - LİSTE
% 3
18,525
%3
1 - LİSTE
% 3
17,016
%3
0
% 2
12,264
%2
0
% 1
5,512
%1
0
% 0
3,907
%0
0


1969 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri