1969 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 67,46
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
136686
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
92209
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
88502
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
38,628
%43
2 - LİSTE
% 23
20,849
%23
1 - LİSTE
% 20
17,808
%20
1 - LİSTE
% 5
4,702
%5
0
% 3
3,308
%3
0
% 2
2,201
%2
0
% 1
1,006
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri