1969 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 79,41
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
101319
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
80453
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
78128
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
28,252
%36
1 - LİSTE
% 31
24,316
%31
1 - LİSTE
% 26
20,339
%26
1 - LİSTE
% 3
2,343
%2
0
% 1
1,290
%1
0
% 1
1,209
%1
0
% 0
376
%0
0
% 0
3
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
7,757
%47

1969 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri