1969 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 58,15
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
232114
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
134979
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
128774
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
75,677
%58
5 - LİSTE
% 18
23,417
%18
1 - LİSTE
% 10
13,290
%10
1 - LİSTE
% 5
7,413
%5
0
% 3
4,859
%3
0
% 2
2,906
%2
0
% 0
1,162
%0
0
% 0
50
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
3,760
%46
% 64
2,945
%64
% 64
5,709
%64
% 64
8,711
%64
% 44
8,553
%44
% 57
3,715
%57
% 61
14,567
%61
% 70
12,685
%70
% 61
7,227
%61
% 56
5,319
%56
% 47
2,486
%47

1969 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri