1969 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 73,27
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
120880
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
88572
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
85490
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
26,668
%31
2 - LİSTE
% 28
24,009
%28
1 - LİSTE
% 21
18,473
%21
1 - LİSTE
% 8
7,331
%8
0
% 5
4,386
%5
0
% 2
1,761
%2
0
% 1
1,502
%1
0
% 1
1,018
%1
0
% 0
342
%0
0


1969 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
8,254
%47
% 34
1,608
%34
% 40
3,470
%40
% 40
3,092
%40
% 59
11,452
%59
% 32
8,423
%32
% 48
1,214
%48

1969 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri