1969 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 68,69
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
380236
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
261196
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
250323
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
106,443
%42
6 - LİSTE
% 33
84,335
%33
5 - LİSTE
% 8
21,641
%8
1 - LİSTE
% 6
16,570
%6
1 - LİSTE
% 3
9,015
%3
0
% 2
5,247
%2
0
% 1
4,270
%1
0
% 0
1,740
%0
0
% 0
1,062
%0
0


1969 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
6,474
%48
% 40
12,636
%40
% 44
2,687
%44
% 36
8,642
%36
% 49
7,305
%49
% 43
4,134
%43
% 40
11,527
%40
% 43
35,540
%43
% 41
8,831
%41
% 48
1,935
%48
% 46
1,941
%46
% 48
3,294
%48
% 41
2,098
%41

1969 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri