1965 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 69,64
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
60625
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
42222
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
40908
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
13,705
%33
1 - LİSTE
% 26
10,985
%26
1 - LİSTE
% 21
8,916
%21
0
% 12
4,915
%12
0
% 5
2,387
%5
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri