1965 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 74,48
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
294629
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
219426
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
208038
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
82,060
%39
4 - LİSTE
% 33
69,172
%33
4 - LİSTE
% 8
18,542
%8
0
% 7
14,683
%7
1 - LİSTE
% 4
10,318
%4
1 - LİSTE
% 3
7,779
%3
1 - LİSTE
% 2
5,484
%2
0


1965 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri