1965 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 62,47
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
101577
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
63455
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60853
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
22,310
%36
2 - LİSTE
% 35
21,798
%35
1 - LİSTE
% 14
8,995
%14
1 - LİSTE
% 8
5,368
%8
0
% 1
1,192
%1
0
% 1
1,190
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri