1965 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 69,69
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
122438
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
85324
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82744
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
51,530
%62
3 - LİSTE
% 22
18,692
%22
1 - LİSTE
% 9
7,883
%9
0
% 3
3,031
%3
0
% 1
1,608
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri