1965 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 71,11
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
155668
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
110700
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
103228
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
47,080
%45
2 - LİSTE
% 25
26,228
%25
1 - LİSTE
% 10
11,135
%10
1 - LİSTE
% 10
10,657
%10
1 - LİSTE
% 4
4,362
%4
0
% 2
2,539
%2
0
% 1
1,227
%1
0


1965 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri