1965 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 69,76
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
90205
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
62931
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60565
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
28,660
%47
1 - LİSTE
% 27
16,408
%27
1 - LİSTE
% 25
15,497
%25
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri