1965 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 80,03
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
72502
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
58020
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
55478
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 19
10,701
%19
0
% 19
10,615
%19
1 - LİSTE
% 18
10,149
%18
1 - LİSTE
% 17
9,965
%17
1 - LİSTE
% 13
7,568
%13
0
% 7
4,418
%7
0
% 3
2,062
%3
0


1965 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri