1965 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 73,83
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
164289
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
121301
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118445
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
46,329
%39
0
% 22
26,828
%22
1 - LİSTE
% 22
26,611
%22
2 - LİSTE
% 12
14,567
%12
1 - LİSTE
% 1
2,145
%1
2 - LİSTE
% 1
1,965
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri