1965 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 69,92
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
477332
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
333745
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
313126
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
169,612
%54
9 - LİSTE
% 25
78,308
%25
4 - LİSTE
% 9
29,389
%9
2 - LİSTE
% 5
18,064
%5
0
% 2
6,752
%2
1 - LİSTE
% 1
6,035
%1
0
% 1
4,967
%1
0


1965 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri