1965 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 74,72
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
236733
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
176897
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
169120
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
91,769
%54
4 - LİSTE
% 34
58,025
%34
3 - LİSTE
% 6
10,530
%6
1 - LİSTE
% 3
5,096
%3
0
% 2
3,700
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri