1965 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 66,67
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
181867
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
121252
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
115531
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
55,640
%48
3 - LİSTE
% 23
27,609
%23
2 - LİSTE
% 12
14,570
%12
0
% 9
11,329
%9
1 - LİSTE
% 3
4,099
%3
0
% 1
2,284
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri