1965 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 72,39
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
17
Toplam Seçmen Sayısı :
578762
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
418993
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
403948
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 62
251,189
%62
11 - LİSTE
% 29
120,337
%29
5 - LİSTE
% 3
15,840
%3
1 - LİSTE
% 2
11,461
%2
0
% 1
4,371
%1
0
% 0
750
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri