1965 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 61,21
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
196797
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
120469
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
116488
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
66,956
%57
4 - LİSTE
% 31
36,342
%31
2 - LİSTE
% 4
5,371
%4
1 - LİSTE
% 3
3,731
%3
0
% 2
2,376
%2
0
% 1
1,712
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri