1965 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 72,53
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
137028
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
99386
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
95335
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
53,736
%56
2 - LİSTE
% 30
29,180
%30
1 - LİSTE
% 6
6,309
%6
1 - LİSTE
% 3
2,891
%3
0
% 1
1,730
%1
0
% 1
1,489
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri