1965 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 68,79
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
225226
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
154942
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
144920
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
73,486
%50
4 - LİSTE
% 24
35,066
%24
2 - LİSTE
% 12
18,456
%12
1 - LİSTE
% 6
9,899
%6
0
% 4
6,055
%4
0
% 1
1,958
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri