1965 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 76,82
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
183555
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
141001
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
134229
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
79,537
%59
4 - LİSTE
% 22
29,921
%22
1 - LİSTE
% 8
11,265
%8
1 - LİSTE
% 5
7,806
%5
0
% 2
2,715
%2
0
% 1
2,474
%1
0
% 0
511
%0
0


1965 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri