1965 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 77,64
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
51706
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
40146
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
37878
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
18,644
%49
1 - LİSTE
% 21
8,139
%21
0
% 17
6,608
%17
1 - LİSTE
% 10
3,955
%10
0
% 1
532
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri