1965 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 71,13
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
56814
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
40410
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
39072
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
13,942
%35
1 - LİSTE
% 30
12,079
%30
1 - LİSTE
% 25
9,866
%25
0
% 3
1,476
%3
0
% 2
879
%2
0
% 2
830
%2
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri