1965 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 73,34
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
21
Toplam Seçmen Sayısı :
670591
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
491832
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
470704
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
218,821
%46
10 - LİSTE
% 30
141,919
%30
6 - LİSTE
% 14
66,813
%14
3 - LİSTE
% 4
20,264
%4
1 - LİSTE
% 2
11,889
%2
1 - LİSTE
% 1
7,325
%1
0
% 0
3,265
%0
0


1965 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri