1965 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 75,27
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
128803
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
96946
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
91141
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
38,687
%42
2 - LİSTE
% 21
19,715
%21
1 - LİSTE
% 20
18,743
%20
1 - LİSTE
% 7
7,166
%7
0
% 5
5,239
%5
0
% 1
1,591
%1
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri