1965 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 64,74
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
112755
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
72994
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
70134
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
29,309
%41
2 - LİSTE
% 26
18,711
%26
1 - LİSTE
% 16
11,732
%16
0
% 12
8,437
%12
1 - LİSTE
% 2
1,943
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1965 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri