1965 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1965
Katılım Oranı:
% 77,10
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
335055
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
258342
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
248008
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861965 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
133,799
%53
7 - LİSTE
% 35
88,229
%35
4 - LİSTE
% 3
8,628
%3
0
% 3
7,926
%3
1 - LİSTE
% 2
5,695
%2
0
% 1
3,289
%1
0
% 0
442
%0
0


1965 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1965 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri