1965 Yılı Tekirdağ İli AP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Adalet Partisi
Tekirdağ
Adalet Partisi
Tekirdağ