1965 Yılı Edirne İli AP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Adalet Partisi
Edirne
Adalet Partisi
Edirne