1965 Yılı Çankırı İli AP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Adalet Partisi
Çankırı
Adalet Partisi
Çankırı