1965 Yılı Burdur İli AP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Adalet Partisi
Burdur
Adalet Partisi
Burdur