1961 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 80,77
Toplam Sandık Sayısı :
398
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
91036
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
73526
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
70530
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
29,398
%41
2 - LİSTE
% 37
26,540
%37
1 - LİSTE
% 20
14,592
%20
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri