1961 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,09
Toplam Sandık Sayısı :
504
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
120468
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
98892
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
92988
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
34,612
%37
2 - LİSTE
% 36
33,988
%36
1 - LİSTE
% 26
24,388
%26
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri