1961 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 75,88
Toplam Sandık Sayısı :
565
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
94389
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
71623
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
70393
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
35,879
%50
2 - LİSTE
% 47
33,576
%47
2 - LİSTE
% 1
938
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri