1961 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 80,25
Toplam Sandık Sayısı :
489
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
114354
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
91764
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
88515
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
47,315
%53
3 - LİSTE
% 31
27,994
%31
1 - LİSTE
% 13
11,984
%13
0
% 1
1,348
%1
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri