1961 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 78,61
Toplam Sandık Sayısı :
809
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
207331
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
162985
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
155253
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
62,890
%40
4 - LİSTE
% 27
43,417
%27
2 - LİSTE
% 24
38,212
%24
2 - LİSTE
% 6
10,734
%6
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri