1961 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 81,27
Toplam Sandık Sayısı :
594
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
146781
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
119289
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
111497
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
39,611
%35
2 - LİSTE
% 30
34,305
%30
2 - LİSTE
% 29
32,912
%29
1 - LİSTE
% 4
4,619
%4
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri