1961 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 85,30
Toplam Sandık Sayısı :
355
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
88653
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
75623
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
72115
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
25,608
%35
3 - LİSTE
% 32
23,473
%32
0
% 31
23,034
%31
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri