1961 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,91
Toplam Sandık Sayısı :
415
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
66061
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
54768
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
52745
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
23,162
%43
3 - LİSTE
% 31
16,530
%31
0
% 20
10,779
%20
0
% 4
2,274
%4
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri