1961 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,10
Toplam Sandık Sayısı :
621
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
153088
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125688
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
120619
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 59
71,698
%59
3 - LİSTE
% 38
46,398
%38
2 - LİSTE
% 2
2,532
%2
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri