1961 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 79,64
Toplam Sandık Sayısı :
885
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
150006
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
119459
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
117283
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
50,734
%43
3 - LİSTE
% 34
40,927
%34
2 - LİSTE
% 21
25,622
%21
1 - LİSTE
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri