1961 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 81,05
Toplam Sandık Sayısı :
1780
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
448299
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
363336
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
348252
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
120,768
%34
6 - LİSTE
% 25
88,761
%25
4 - LİSTE
% 23
81,098
%23
4 - LİSTE
% 16
58,614
%16
2 - LİSTE
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri