1961 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 81,73
Toplam Sandık Sayısı :
574
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
140326
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
114691
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110272
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 63
39,560
%63
3 - LİSTE
% 25
16,048
%25
0
% 10
6,591
%10
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri