1961 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,44
Toplam Sandık Sayısı :
892
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
221514
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
182613
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
174316
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
77,751
%44
4 - LİSTE
% 41
72,405
%41
4 - LİSTE
% 8
13,971
%8
0
% 4
8,242
%4
0
% 0
1,633
%0
0


1961 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri