1961 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 80,91
Toplam Sandık Sayısı :
1007
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
222559
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
180064
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
174030
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
83,806
%47
4 - LİSTE
% 30
53,365
%30
3 - LİSTE
% 21
38,115
%21
2 - LİSTE
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1961 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri