1961 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1961
Katılım Oranı:
% 82,35
Toplam Sandık Sayısı :
1978
Milletvekili Sayısı:
17
Toplam Seçmen Sayısı :
547336
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
450748
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
439266
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861961 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
241,753
%55
10 - LİSTE
% 39
174,014
%39
7 - LİSTE
% 3
13,456
%3
0
% 1
6,388
%1
0
% 0
3,409
%0
0


1961 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1961 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri